Hästen 21

Citys nya mötesplats

Sista pusselbiten i Project Access är Hästen 21 som ligger i korsningen Regeringsgatan-Mäster Samuelsgatan vid NK och Mood-gallerian. Här skapar Pembroke en modern och hållbar fastighet med kontorsarbetsplatser, butiker och bostäder. Nya Hästen 21 öppnar upp kvarteret och genom nya passager, restauranger och butiker förvandlar vi ett av Stockholms mest centrala kvarter till en mer tillgänglig och levande plats, dygnet runt.

Byggprojektet påbörjades i augusti 2022 och den nya fastigheten beräknas stå färdig 2026. Fastighetens totala yta blir närmare 36 000 kvadratmeter. Fasaden kommer att utgöras av ljus natursten och glas, samt gröna tak och terrasser. Arkitekturen hämtar inspiration från den befintliga bebyggelsen i kvarteret där byggnadens storlek och höjd har utformats varsamt med hänsyn till omkringliggande fastigheter för att smälta in i stadsbilden.

Nu bygger vi nya kontor och bostäder

Den nya fastigheten utformas med fokus på hälsa och välmående, när den står färdig kommer 2 000 personer att ha sina arbetsplatser här, mitt i city, nära kollektivtrafik, gång- och cykelstråk. Fastigheten rymmer även 27 effektivt planerade bostäder med balkong mot Mäster Samuelsgatan. I markplan kommer det att finnas upp till 20 nya butikslokaler och passager som ökar tillgängligheten i hela kvarteret.

En fastighet anpassad för framtiden

Nya Hästen 21 har en konstruktion som kan anpassas efter framtida krav och önskemål. Det betyder att lokalerna är flexibelt utformade så att de enkelt kan anpassas för att möta behoven från såväl dagens som framtidens hyresgäster. Här utvecklar vi bästa möjliga arbetsplatser med fokus på ljusinsläpp, inomhusklimat och gröna ytor. Fastigheten kommer att värmas upp av bergvärme och målet är att byggnaden ska klara mycket högt uppställda krav på klimatpåverkan och certifieras enligt LEED Platinum v4, den högsta miljöcertifieringen som finns idag för resurseffektiva fastigheter.

Den befintliga fastighetens konstruktion gör att den inte går att anpassa för att möta kraven som finns för en bra arbetsmiljö, exempelvis är takhöjden för låg och fönstren för små. Att förstora fönstren för att förbättra ljusinsläppet är inte möjligt då fasaden bär hela konstruktionen.