Hästen 21

Citys nya mötesplats

Sista pusselbiten i Project Access är Hästen 21 som ligger i korsningen Regeringsgatan-Mäster Samuelsgatan. Här är Pembrokes vision att skapa en modern och hållbar fastighet som innehåller kontorsarbetsplatser, butiker och bostäder. Nya Hästen 21 öppnar upp kvarteret och genom nya passager, restauranger och butiker förvandlar vi ett av Stockholms mest centrala kvarter till en mer tillgänglig och levande plats, dygnet runt.

Fastighetens totala yta blir närmare 36 000 kvadratmeter. Fasaden kommer att utgöras av ljus natursten och glas, samt gröna tak och terrasser. Arkitekturen hämtar inspiration från den befintliga bebyggelsen i kvarteret där byggnadens storlek och höjd har utformats varsamt med hänsyn till omkringliggande fastigheter för att smälta in i stadsbilden.

Nu bygger vi nya kontor och bostäder

Hästen 21 ligger intill varuhuset NK och Mood-gallerian och den nya fastigheten utformas med fokus på hälsa och välmående. När den står färdig kommer 2 000 personer att ha sina arbetsplatser här, mitt i city, nära kollektivtrafik, gång- och cykelstråk. Fastigheten rymmer även 27 effektivt planerade bostäder med balkong mot Mäster Samuelsgatan. I markplan finns dessutom upp till 20 nya butikslokaler och passager som ökar tillgängligheten i hela kvarteret.

En fastighet anpassad för framtiden

Nya Hästen 21 har en konstruktion som är anpassningsbar till framtida krav och önskemål. Det betyder att lokalerna är flexibelt utformade så att de enkelt kan anpassas för att möta behoven från såväl dagens som framtidens hyresgäster. Här utvecklar vi bästa möjliga arbetsplatser med fokus på ljusinsläpp, inomhusklimat och gröna ytor. Den nya fastigheten kommer att värmas upp av bergvärme och målet är att byggnaden ska klara mycket högt uppställda krav på klimatpåverkan och certifieras enligt LEED Platinum v4, den högsta miljöcertifieringen som finns idag för resurseffektiva fastigheter.

Den befintliga fastighetens konstruktion gör att den inte går att anpassa för att möta kraven som finns för en bra arbetsmiljö, exempelvis är takhöjden för låg och fönstren för små. Att förstora fönstren för att förbättra ljusinsläppet är inte möjligt då fasaden bär hela konstruktionen.

I den pågående planprocessen arbetar Pembroke och Stockholms stad nära med en gemensam vision för kvarteret och Hästen 21.