Back
Hästen 21

Om nya Hästen 21

“Vår vision för nya Hästen 21 är att skapa en framtidssäkrad fastighet som innehåller kontor, butiker och bostäder. Fastigheten kommer att öppna upp och ger mer liv till hela kvarteret, dygnet runt.”

Nya Hästen 21 – ett hållbart hus rustat för framtiden

Den centrala placeringen av Hästen 21 ställer höga krav på en arkitektur som respekterar områdets unika stadsbild och historia. Som en symbolisk centralpunkt i Stockholm bör den nya byggnaden också uttrycka värderingar som modernitet, öppenhet och tillgänglighet.

Den planerade nya byggnadens arkitektur fångar essensen av Stockholms innerstad. Byggnadens mjuka linjer och fasad ger staden rörelse. Från Kungsträdgården leds stadens gröna ytor uppåt som på trappsteg via PK-huset och Mästerhuset till Hästen 21, där terrasser och gröna tak påminner om skärgårdens färger. Förutom att utgöra ett tilltalande estetiskt inslag ger växtligheten på terrasser och hussidor energi- och miljömässiga fördelar.

I byggnadens mitt släpper ett atrium in solen och på sidorna bryter ”fickor” upp fasadens regelbundenhet. Byggnadens höjd varierar med den omkringliggande bebyggelsen och från byggnadens centrala del har man utsikt över hela staden.

På byggnadens lägre våningar finns butiker och restauranger. Från denna del nås NK via en passage. Atriumets botten skapar ett inomhustorg för diverse aktiviteter och event. Från denna centralpunkt tar man ta sig upp och runt med rulltrappor.

Högre upp ligger de kontorslokaler som utgör större delen av byggnaden. Kontoren nås via en särskild entré från Regeringsgatan.

Förutom kontor och butikslokaler är ambitionen att bygga lägenheter i en fristående del mot Mäster Samuelsgatan. De boende når byggnaden via en passage i närheten av Mästerhuset. På varje våning i lägenhetshuset planeras tre enrumslägenheter om cirka 35 m2. Lägenheterna förses med balkonger som överblickar gatan.

Till skillnad från det hus som står på platsen idag kommer nya Hästen 21 att ha en förväntad livslängd på minst hundra år. Förutom hög kvalitetsmedvetenhet i val av material, teknik och utförande ställer det krav på flexibilitet. Konstruktionen måste vara anpassningsbar till framtida krav och önskemål.

Energiförbrukningen förväntas minska med hälften jämfört med den befintliga byggnaden tack vare effektivare planering av uppvärmning och nedkylning. Ambitionen är att nya Hästen 21 kommer att certifieras enligt LEED Platinum. LEED är en förkortning av Leadership in Energy and Environmental Design. LEED-certifierade byggnader är resurseffektiva byggnader som använder mindre vatten och energi samt har lägre utsläpp av växthusgaser.

För att underlätta ett miljövänligt val av transportmedel kommer källarplan att inredas med cykelparkering, låsbara skåp och omklädningsrum för cyklister.

 

Arkitekturen

Hästen 21 är en av Stockholms mest centrala fastigheter och ligger intill NK och Mood-gallerian i korsningen Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan. Under industrialiseringen breddades Regeringsgatan med inspiration från Paris avenyer och sedan dess har området utvecklats till det shopping- och finansdistrikt vi känner idag.

Detta arv vill vi förvalta. Samtidigt vill vi öppna upp och tillgängliggöra kvarteret – och skapa en ny spännande mötesplats där stockholmarna kan shoppa, arbeta, leva och umgås.


Den befintliga byggnaden

Den befintliga byggnaden, ursprungligen ritad av Bengt Lindroos för John Mattsson AB, är resultatet av flera omfattade ombyggnationer. Exempelvis är den ursprungliga arkaden igensatt sedan länge. Små fönster och låg takhöjd gör kontoren svåra att anpassa till moderna arbetsmiljökrav. Att öka ljusinsläppet genom att förstora fönstren är inte möjligt eftersom fasaden bär hela konstruktionen.

 

Tidiga skissbilder Hästen 21

Tidiga skissbilder Hästen 21

Tidiga skissbilder Hästen 21

Tidiga skissbilder Hästen 21

Skissförslag för Hästen 21

Förslag på framtida gatumiljö Regeringsgatan