Hållbarhet

Pembroke utvecklar fastigheter för att möta behoven hos dagens och framtidens hyresgäster med hälsa, välbefinnande och långsiktig hållbarhet som kärnan i våra tillgångsstrategier.

Att erbjuda hållbara och hälsosamma byggnader är kärnan i vår verksamhet liksom vår förmåga att skapa och förvalta fastigheter i världsklass för våra hyresgäster.

Merparten av våra kontorsfastigheter är BREEAM eller LEED certifierade och strävar efter att erbjuda en optimal arbetsplats med fokus på ljusinsläpp, optimalt inomhusklimat och ett stort utbud av service och faciliteter så som cykel- och omklädningsrum, terrasser och gröna ytor.

Varje fastighet är unik och utbudet är anpassat efter våra hyresgästers behov för att skapa en effektiv och hållbar arbetsplats. Gemensamt är dock vår närvaro och nära kontakt med våra hyresgäster liksom implementeringen av de senaste tekniska systemen och miljöcertifieringar. Mästerhuset var en av de första LEED Platinum certifierade kontorsfastigheterna i centrala Stockholm. Platinum är den högsta miljöcertifieringen som går att nå och betyder att Mästerhuset uppfyller mycket högt ställda krav. Målsättningen är att även nya Hästen 21 kommer att certifieras med LEED Platinum.

Mästerhuset var den första byggnaden i Stockholms centrala affärskvarter som certifierades enligt LEED Platinum - ett av de tuffaste hållbarhetscertifikaten i världen. Med Hästen 21 siktar vi ännu högre - målsättningen är att byggnaden ska dra mindre än 45 kWh per kvadratmeter vilket är cirka en fjärdedel av den nuvarande byggnadens konsumtion.

Grönt, ljust och energieffektivt

Det ska vara lätt att leva miljövänligt. Vi skapar högkvalitativa miljöer med högsta möjliga komfort för våra hyresgäster – samtidigt som vi förbättrar energieffektiviteten.

Orolig för energikonsumtionen? Vi strävar efter att våra byggnader bara ska dra hälften så mycket energi som den genomsnittliga byggnaden i Stockholm.
Vi använder bara godkända, emissionsfria material i våra byggnader för att minimera miljöpåverkan och skapa en hälsosam miljö för de som arbetar och vistas här.