Back
Hästen 21

Processen

Pembroke förvärvade fastigheten Hästen 21 år 2008. I mars 2014 bjöd Pembroke in ett antal internationellt erkända arkitektbyråer att delta i en tävling vem som kunde komma med det mest intressanta förslaget för en ny byggnad.

Tillsammans med Stockholms stad valde Pembroke att gå vidare med förslaget från den danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen Architects (SHL). Hästen 21 är ett av de mest ambitiösa arkitektoniska projekten i Stockholm just nu och att utveckla ett citykvarter är en lång process i flera steg. Det ursprungliga designförslaget för fastigheten har utvecklats i samarbete med Stockholms stad.

Här kan du läsa mer kring stadsbyggnadsprocessen i Stockholm:
https://vaxer.stockholm.se/tema/medborgardialog-och-samrad_/detaljplanprocessen