Back
News

Pembroke i samarbete med Kosta Boda

Med invigningen av det nya Smålandstorget den 15 juni 2017 knyts Stadskärnan samman och tidigare passager liksom kopplingen mellan Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan återskapas.

Torget är beläget vid Norrlandsgatan och Smålandsgatan och är ett bra exempel på hur den urbana miljön förändras och öppnar upp nya publika ytor, mitt i Stockholms innerstad.
För att knyta an till torgets namn har Pembroke inlett ett samarbete med Kosta Boda, där torget inför invigningen smyckades med glaskonst från det småländska glasbruket. Från taket som går över den bakre delen av torget hängde unika, upplysta glasballonger i olika storlekar och färger. Under invigningen kunde man också njuta av fantasifulla, färgglada glasskulpturer som stod utplacerade i de omkringliggande fasadernas fönster och glasmålare från Kosta Boda fanns på plats för att visa upp sitt hantverk inför intresserade besökare.

Pembrokes och Kosta Boda strävar efter ett långsiktigt samarbete, där ett förslag är att använda Smålandstorget och gångvägen via Mellangatan för ett unikt externt konstgalleri. Tanken är att skapa en kreativ och visuell publik yta mitt i city för besökare att ta del av och beundra under några månader.