För tio år sedan påbörjade Pembroke utvecklingen av ett av Stockholms mest centrala kvarter. Projektet går under arbetsnamnet Project Access, där fastigheten Hästen 21 utgör en viktig del. Den tänkta nya byggnaden skapar liv och rörelse i området genom sin design och arkitektur tillsammans med en blandning av butiker, bostäder och kontor.

Vårt nära samarbete med Stockholm stad under de senaste fyra åren har resulterat i en föreslagen detaljplan för Hästen 21. Vi har haft ett brett politiskt stöd för utvecklingen av Hästen 21 och Project Access som båda har för avsikt att öka tillgängligheten och förbättra upplevelsen av kvarteret.

Den 30 augusti avslutades granskningen för Hästen 21. Den 19 september lämnade Länsstyrelsen i Stockholm in ett yttrande där de avstyrker rivningen av den befintliga byggnaden. Pembroke och Stockholm stad delar uppfattningen att nya Hästen 21 bidrar positivt till centrala Stockholm och kommer att fortsätta med detaljplanearbetet för Hästen 21.