Framtidens
byggnader

Project Access bygger om, bygger ut och bygger nytt för att skapa kontor, butikslokaler och bostäder i världsklass - hållbara och anpassningsbara till framtidens behov. Byggnaderna är effektivt utformade i nära samarbete med Stockholms stad för att ta tillvara på de utrymmen och möjligheter som finns i kvarteret.

Mer än 80 000 kvadratmeter kontorsyta
1 450 kvadratmeter bostadsyta
17 500 kvadratmeter butikslokaler

Project Access –
Upptäck arkitekturen

Mästerhuset

Mästerhuset är ritat av arkitekbyrån Tengbom och är ett bra exempel på vår höga ambitionsnivå för arkitekturen av våra fastigheter.

40 000
9
2 000
En 2 000 kvadratmeter stor takterrass för husets hyresgäster
1 500 +
Över 1 500 arbetare, hantverkare och handledare
12 000
Total fasadyta på 12 000 kvadratmeter som delvis täcks av fyra olika sorters granit
30+
Fler än 30 svenska underleverantörer för uppförandet av fasaden
Närmare 40
olika svenska materialleverantörer

Mästerhuset, i jämförelse med en genomsnittlig fastighet i Stockholm:

30% större kapacitet
Våningsplanen är 30 procent mer yteffektiva än i den genomsnittliga kontorsfastigheten i Stockholm
Faciliteter för en aktiv livsstil
370 cykelparkeringar, 300 skåp, över 60 duschar
50% lägre energikonsumtion
än Boverkets krav

Hästen 21 -
Där arv möter innovation

Hästen 21 är ett stadsutvecklingsprojekt där arkitekturen har en framträdande roll i arbetet för att vitalisera Stockholms stadskärna och skapa en plats för arbete, shopping och matupplevelser.

2022 – Från Kungsträdgården sträcker sig skärgårdens färger och stadens grönområden norrut och uppåt - längs PK-husets, Hästen 21s och Mästerhusets tak - in i city. Terrasserna på det nya Hästen 21-huset kommer att spegla de omgivande byggnadernas varierande höjder och smälter väl in i stadslandskapet.

Höjden på den nya fastigheten smälter väl in bland omgivande byggnader utan att påverka Stockholms vackra horisont. Till skillnad från den nuvarande byggnaden kommer nya Hästen 21 att ha en livslängd på över hundra år. Tack vare högkvalitativa material och en flexibel design kan byggnaden enkelt anpassas efter framtida behov. När shopping- och arbetsmönster förändras, förändras Hästen 21 med dem.

Project Access förvandlar city