Tillsammans med Stockholms stad valde Pembroke att gå vidare med förslaget från den danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen Architects (SHL). Hästen 21 är ett av de mest ambitiösa arkitektoniska projekten i Stockholm just nu och att utveckla ett citykvarter är en lång process i flera steg. Det ursprungliga designförslaget för fastigheten har utvecklats i samarbete med Stockholms stad.

Här kan du läsa mer kring stadsbyggnadsprocessen i Stockholm:
https://vaxer.stockholm.se/tema/medborgardialog-och-samrad_/detaljplanprocessen