Mästerhuset

Mästerhuset

Från en ledande bank till en internationell kommunikationsbyrå – Mästerhuset är en plats där dynamiska människor och visionära företag kan växa och utvecklas.

Mästerhuset är LEED Platinum certifierat vilket är den högsta nivån av miljöcertifiering och innebär att Mästerhuset uppfyller mycket högt ställda krav på miljöprestanda. Det är en av Stockholms miljösmartaste byggnader och har drygt 50 procent lägre energiförbrukning än Boverkets krav.

Ritat av arkitekbyrån Tengbom

Mästerhuset är ritat av arkitekbyrån Tengbom och är ett bra exempel på vår höga ambitionsnivå för arkitekturen av våra fastigheter.

40 000
9
2 000
En 2 000 kvadratmeter stor takterrass för husets hyresgäster
1 500 +
Över 1 500 arbetare, hantverkare och handledare
12 000
Total fasadyta på 12 000 kvadratmeter som delvis täcks av fyra olika sorters granit
30+
Fler än 30 svenska underleverantörer för uppförandet av fasaden
Närmare 40
olika svenska materialleverantörer

Mästerhuset, i jämförelse med en genomsnittlig fastighet i Stockholm:

30% större kapacitet
Våningsplanen är 30 procent mer yteffektiva än i den genomsnittliga kontorsfastigheten i Stockholm
Faciliteter för en aktiv livsstil
370 cykelparkeringar, 300 skåp, över 60 duschar
50% lägre energikonsumtion
än Boverkets krav