Back
Event

Utställning om Project Access i Beta-gallerian juni-september 2017

Under juni till september 2017 kunde du besöka vår utställning om Project Access i Beta-gallerian (tidigare PK-huset) för att läsa mer om ett av de största stadsplaneringsprojekten idag för Stockholms innerstad.

Utställningen som pågick fram till slutet av september presenterade alla etapper och steg i utvecklingen av området liksom de enskilda byggnaderna som ingår i projektet. Även hur det är tänkt att kvarteret ska se ut i framtiden med byggnader som integrerar kontor, bostäder butiker och ytor för allmänheten. Här kunde du också läsa mer om vår vision att skapa en miljö där människor möts – Project Access är inspirerat av Stockholms arkitektoniska arv, med gator och torg utformade för människor – inte för bilar. Vi kommer att öppna upp kvarteret för att skapa nya mötesplatser och gångvägar så att fotgängare lättare kan ta sig fram i Stockholms innerstad.

 

Vad tycker du?

Vi vet att det är svårt att förändra stadslandskapet själva. Därför vill vi göra det i samarbete med er, för vi vet att lyhördhet är nyckeln till en långsiktig social och ekonomisk förändring. Berätta för oss vad som är viktigt för dig i Stockholm genom att svara på våra frågor, det tar inte mer än ett par minuter. Tillsammans skapar vi framtidens innerstad.

Berätta för oss vad du tycker genom att svara på några snabba frågor