Back
News

Bilfria dagen på Mäster Samuelsgatan

En dag med framtidens visioner – Pembroke deltog på Stockholms bilfria dag.

Under söndagen den 17 september arrangerade Stockholms stad ”I stan utan min bil” – en dag där alla stockholmare fick möjlighet att uppleva city på ett nytt sätt. Pembroke var, tillsammans med Vasakronan och AMF Fastigheter, en av fastighetsägarna som i nära samarbete med Stockholms stad arrangerade aktiviteter på Mäster Samuelsgatan, som omvandlades till en plats för spännande aktiviteter och möten- helt fritt från bilar.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) besökte festligheterna under eftermiddagen samt deltog i ett panelsamtal på temat Medborgardriven utveckling av staden och framtida planer för byggnaderna kring Mäster Samuelsgatan tillsammans med företrädare för Pembroke, Vasakronan och AMF Fastigheter.

– Det vi ser här idag är ett utmärkt exempel på hur staden tillsammans med fastighetsägarna kan samarbeta kring utvecklingen av vår stad. Att skapa en vänligare gatumiljö är en viktig del av trafik- och gatumiljöplanen för Stockholms innerstad och jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för att öka framkomligheten för prioriterade transportslag, sade Daniel Helldén.

– Med Project Access vill vi skapa fler öppna ytor för mänskliga möten och samtidigt återskapa tidigare passager för att öka tillgängligheten. Dessutom hoppas vi få möjlighet att bredda trottoarerna, för både gångtrafikanter och cyklister, och samtidigt få in mer grönska och ljus i stadens hjärta. Med den bilfria dagen hoppas vi att stadens invånare kan föreställa sig en mer inkluderande och säker stad för cyklister, fotgängare och bilar, sade Linn-Marie Nordh på Pembroke.

Vid sidan av de aktiviteter som ägde rum under dagen kunde man besöka vår utställning i Beta-gallerian om Project Access, vilken sammanfattade alla etapper och steg i utvecklingen av området. Besökare hade även möjlighet att tycka till och vara med att påverka gatans framtida utveckling genom att besvara vår enkät.

Pembrokes Linn-Marie Nordh deltar i panelsamtal med bland annat trafikborgarråd Daniel Helldén

Utställningen om Project Access gick att besöka i Beta-gallerian

Förslag på bättre plats för gångtrafikanter och cyklister längs Mäster Samuelsgatan.