Stockholms stad meddelade den 5:e december att Pembrokes detaljplan för Hästen 21 antagits av Stadsbyggnadsnämnden. Planen innefattar totalt 40 000 kvadratmeter av kontor, bostäder och handel i centrala Stockholm. Projektet är en viktig del av Pembrokes långsiktiga vision ”Project Access”, som syftar till att öka tillgängligheten och att lyfta kvarteret i sin helhet.

Ombyggnationen av Hästen 21 är en central del av ”Project Access”, med sin placering i korsningen mellan Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan. Här vill Pembroke skapa en framtidssäkrad byggnad innefattande 2 000 arbetsplatser, 27 bostäder och upp till 20 butiker.

”Project Access” är samlingsnamnet för Pembrokes vision om att skapa ett nytt kvarter i centrala Stockholm med en blandning av kontor, bostäder och handel. Kvarteret består av Mästerhuset (ett kontorskomplex om 30 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta, utvecklat av Pembroke 2015), PK-huset (kontor och handel om 35 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i direkt anslutning till NK), och Smålandstorget (ett nytt offentligt torg). Genom att sammankoppla Hästen 21, PK-huset och Mästerhuset vill Pembroke skapa nya gångstråk genom kvarteret och bidra till ett säkrare och mer livfullt gaturum dygnet runt.

Pembrokes plan är i linje med Stockholms stads visioner för 2030 och 2040 avseende stadens utveckling, som syftar till att främja en säker, klimatsmart och hållbar stadskärna. Ett nära samarbete mellan Pembroke och Stockholms stad har efter fyra års tid resulterat i en slutgiltig detaljplan för Hästen 21, som Stadsbyggnadsnämnden antog den 22 november.

”Vi är stolta och glada över stadens antagande av detaljplanen för Hästen 21. Det är en viktig milstolpe för projektet, som syftar till att ge nytt liv till hela kvarteret. Stockholms stad och Pembroke står gemensamt bakom utvecklingen som vi är övertygade kommer att medföra stora förbättringar för citykärnan i stort men framförallt för korsningen mellan Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan. Efter Stadsbyggnadsnämndens antagande väntar vi nu på att detaljplanen ska vinna laga kraft, vilket är en process som överses av Stockholms stad. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Stockholms stad angående planerna för Hästen 21”, säger Akira Shimizu, Vice President, Head of Nordics på Pembroke.

Under de senaste fyra åren har Pembroke haft ett nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret som även involverat vägledning från Stadsarkitekten. Samarbetet har bidragit till att uttrycket och designen för den nya detaljplanen är i enlighet med Stockholms stads mål och vision. Design och materialval överensstämmer med Stockholms historiska stadsbild och smälter väl in bland gamla och nya byggnader i närområdet.

Hållbarhet kommer stå i fokus för nya Hästen 21 byggnaden, där målsättningen är att uppnå en LEED-platinum certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design). Energiförbrukningen kommer vara mindre än en tredjedel i förhållande till den nuvarande byggnaden och skapar därmed positiva miljöeffekter från dag ett.

 

För mer information, kontakta:

Presstjänst Pembroke: pembroke@primegroup.com 072-241 92 65

Om Pembroke:
Vi är ett internationellt fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar kontors-, handels- och bostadsfastigheter i världens ledande städer. Genom fastighetsförvärv och långsiktig fastighetsutveckling i globala städer med tillväxtpotential, förvaltar vi kapital åt våra investerare.

Via kontor i Boston, London, München, Stockholm, Sydney, Tokyo och Washington DC förvaltar vi cirka 794 000 kvadratmeter fastighetsyta i Nordamerika, Europa och Asiens Stillahavsområde. Genom att kombinera vårt globala perspektiv med lokal expertis, kan vi utveckla och förvalta fastigheter i världsklass och samtidigt generera värde för våra hyresgäster, investerare och samhället i stort där våra fastigheter är belägna.